Uvidenskab.dk
  Fakta- og holdningsbaserede kommentarer til dette og hint
Uvidenskab arbejder på løbende kommentarer og opdateringer
      
          Det store slag


 

           

             
Rettidig omhu


          Indetitetspolitik
                 

       
          Pinds parti    
      
        Den syge kommune       Mennesker og medier


       Instruks Trumpinen

       Lov og orden partiet       
 


       Tosserier

Trumpismen og det facebook-kvæg baserede vedhæng dingler i en støjende grydelågs klaskende koncert.
Den danske Trump-ine støjer højlydt samtidig med kommissions undersøgelsen for lovbrud. Måske barnebrud?.

Alle støjsendere er enige: Grundlovsbrud. En klam, skammelig affære men helt i  blå bloks politiske ånd.
Råben og skrigen om gundlovsbrud. Der er tale om nødret og at have anvendt en lov uden lovhjemmel. Det er
noget andet. Selv om det ikke fortjener megen ros. Men grundlovens ophavsmænd havde næppe protesteret
mod et tiltag, der hindrede folkesundhedens fallit.

I en stort opsat annonce i landsdækkende medier er blå blok på skræmmekampagnekurs og stemmefiskeri. Men de
tør ikke anvende ordet "grundlovsbrud". Hvorfor mon?

Og igen er trumpinen ude i det store amerikanske sumpslag flankeret af traktorførende sympatisører 
Ufattelig elendigt. Hvor er Pinds parti?
 Kun 4 ords politikerne er tilbage: "Hør nu lige her" åbningen  skal understrege, at netop deres argument
har afgørende tyngde.

29% af testede personer på minkfarme i Nordjylland er meldt positive. Grundlovsgiverne hvisker:
Rettidig omhu.

 "Historiebevidsthed gør en forskel for os i vores liv som mennesker og samfundsborgere. Den der kan huske har milighed
for at forstå sig selv, sin kultur og sit samfund. Den der kender sin historie, kan gøre sig til den del af den, og bliver ikke så 
let offer for en illusiion om, at alting på forhånd er bestemt, eller for påstande om, at vejem fremad er belagt med nødvendig-
heder. Historien kan være den kilde til indsigt, som kan gøre os frie og give os fremtidsmodet tilbage, både som individ og
ssamfund." (Citat: Michael Böss: Det demente samfund).
Vincent F. Hendricks: Spræng boblen, Dem og os - Michael Böss: Det demente samfund.
Disse værker kan anbefales til ethvert politisk parti og enhver med lyst til samfundsmæssig problem perspektivering.

Den nuværende formand for partiet Venstre udtaler: Venstre har brug for Lars Løkke. Eller måske en ny formand?.
Ex formanden viser berettigelsen af dette udsagn. Den absolutte nr 1 i bjergsomheds adfærd pisser endnu engang
på folketinget, venstre og vælgerne og deltager i et realityshov af flere ugers varighed. Medlem af folketinget? Ja.
Den eneste tyngde, der er tilbage hos denne exformand, er den legemlige.
Hvad sker der med Pinds parti?

Vejle Kommunes institutioner  er i frit fald.
Ældreplejen sejler, personalet flygter. Børne og familiepleje træffer uanstændige beslutninger og svigter sine
tilsynspligter. Ledernes uansvarlighed har antaget groteske dimensioner. Politikken skulle være åbenhed.
Men ytrer du dig som medarbejder kommer prompte en sms-fyring.
Siden Amternes nedlæggelse og kommunesammenlægningen er Vejle blevet en kommune styret  af facebook orienterede
fantaster uden relevante evner og ambitioner. Rasmus Willigs bog: "Afvæbnet kritik" er formentlig en direkte beskrivelse
af forholdene i Vejle Kommune.

Bagklog på P1 mener, at journalisters fornemste opgave er, at holde  folkevalgte i ørerne. Umiddelbart en god og fornuftig
opgave. Men den journalistiske uddannelse frembringer ikke udøvere af faget med ret meget andet, end evnen
til at afbryde. 2 - 3 mennesker i et studie udvikler sig alt for hurtigt til almindeligt mundhuggeri og pipperi i de alllerhøjeste
diskante tonelejer. Den udviklende diskussion er for længt en saga. Og journalisters almene viden viser sig at være
ikke eksisterende. Programmet Orientering på P1 var for blot 5 år siden et hørværdigt program med stor viden og ekspertise.
Nu består det af afbryder journalister og uvidende diskantpippere. Det er ikke godt nok.
 
Trumpismen fra Amerika breder sig. Instrukskommissionen har aflevet sin rapport, men Trumpinen fra DK reagerer i lighed
med sit  amerikannske idol og er helt uforstående overfor  sandhed og konklusioner. "Jeg har ikke hørt et vidne sige, at jeg har
afgiver en ulovlig ordre".  I USA var postulatet valgsvinel. Udokumenteret. Trumpinen fra DK råber citat og udsagnssvindel.
Rigsretten sætter en stopper for denne galopperende støjsender.
Hvad sker der med Pinds parti?

Det konservative lov og ordensparti har en sundhedsordfører. Han hedder Per Larsen. Læg vel mærke til navnet.
Her er en mand, der til perfektionisme har opløftet sætningen: "Jeg føler, altså er det sandt" til sandhed. I et samråd  i
folketingssalen påstod Per Larsen, at 3 minkavlere havde begået selvmord på grund af  den  nuværende regerings håndtering
af coronasmitten blandt mink og minkavlere. Den 19 december tilbageviste DR 1 programmet Detektor postulatet..
Hvad gør Per Larsen.?
På bedste Trump maner påstår han, at når det er noget følt, er det sandt, og "man kan jo ikke udelukke, at det kan
være sket?
Det er sundhedsordføreren fra Lov og Ordens Partiet - Det (Stok) Konservative Folkeparti - der taler.
En så horribel påstand at end ikke hans partiformand gider sige ham imod. Den var trods alt aldrig gået i Pinds Parti.
Oh Danmark. Oh Danmark. Hvor er vi på vej hen?.


Manden fra Amerika udstillede sin mentale tilstand for en undrende verden, og herhjemme fulgte den nationaler Trumpine trop,
med udsagn om kommissioners og advokaters manglende duelighed. Tab en sag og beskyld modparten for svindel og tyvagtighed.
Virkeligheden ændres ikke fordi fakta benægtes, men fake news griber om sig. Protest, protest..
I et tidligere fremragende radioprogram - Orientering på P1 - talte 4 personer i et uforståeligt kaudervælsk højlydt i
munden på hinanden. Den kvindelige vært måtte belære den mandlige medvært om fakta. Lige så skammeligt som manden
fra Amerika og den nationale Trumpine. Hvad sker der på P1.